زیست شناسی مولکولی شیلی میل

سرفصل دروس رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایشهای علوم سلولی و. مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک مصوب جلسه شماره ۲۷۹ مورخ...

دریافت قیمت

۱ دروس ﺗرم و ﻣﻠﮑوﻟﯽ ﺳﻠوﻟﯽ ﺳﻠوﻟﯽ و ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ۲ دروس ﺗرم ﻧﺎم در

زﯾﺳت. ﺷﻧﺎﺳﯽ. ﺳﻠوﻟﯽ. وﻣوﻟﮑوﻟﯽ. ۱. ﺗﺧﺻﺻﯽ. -. ۱. ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ درس. زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ. ﻣﯾﮑروﺑﯽ. ﺗﺧﺻﺻﯽ ... ﺳﻠوﻟﯽ و ﻣوﻟﮑوﻟﯽ. ﻧﺎم درس. ﻧوع. درس. ﺗﻌداد واﺣد. ﭘﯾش ﻧﯾﺎز. ﺗﺋور. ی. ﻋﻣل. ی. آﻣﺎر. زﯾﺳﺗﯽ. ﺗﺧﺻﺻﯽ.

دریافت قیمت

زیست‌شناسی محاسباتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این زمینه به‌طور گسترده تعریف شده و شامل مبانی در زیست‌شناسی، ریاضیات کاربردی، آمار، بیوشیمی، شیمی، بیوفیزیک، زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، ژنومیک،...

دریافت قیمت

دانشکده زیست شناسی - پردیس علوم - دانشگاه تهران

بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی · بخش علوم جانوری · بخش علوم گیاهی · بخش میکروبیولوژی · دستاوردهای دانشکده · همکاری های بین المللی · سخنرانی ها · اخبار و...

دریافت قیمت

زیست‌شناسی یاخته‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زیست‌شناسی یاخته یا زیست‌شناسی سلولی شاخه جدیدی از دانش زیست‌شناسی است که به ساختار و کارکرد یاخته‌ها در مقیاس مولکولی می‌پردازد. در این شاخه از...

دریافت قیمت

زیست‌شناسی محاسباتی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این زمینه به‌طور گسترده تعریف شده و شامل مبانی در زیست‌شناسی، ریاضیات کاربردی، آمار، بیوشیمی، شیمی، بیوفیزیک، زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، ژنومیک،...

دریافت قیمت

دانشکده زیست شناسی - پردیس علوم - دانشگاه تهران

بخش زیست شناسی سلولی و مولکولی · بخش علوم جانوری · بخش علوم گیاهی · بخش میکروبیولوژی · دستاوردهای دانشکده · همکاری های بین المللی · سخنرانی ها · اخبار و...

دریافت قیمت

۱ دروس ﺗرم و ﻣﻠﮑوﻟﯽ ﺳﻠوﻟﯽ ﺳﻠوﻟﯽ و ﻣوﻟﮑوﻟﯽ ۲ دروس ﺗرم ﻧﺎم در

زﯾﺳت. ﺷﻧﺎﺳﯽ. ﺳﻠوﻟﯽ. وﻣوﻟﮑوﻟﯽ. ۱. ﺗﺧﺻﺻﯽ. -. ۱. ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ درس. زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ. ﻣﯾﮑروﺑﯽ. ﺗﺧﺻﺻﯽ ... ﺳﻠوﻟﯽ و ﻣوﻟﮑوﻟﯽ. ﻧﺎم درس. ﻧوع. درس. ﺗﻌداد واﺣد. ﭘﯾش ﻧﯾﺎز. ﺗﺋور. ی. ﻋﻣل. ی. آﻣﺎر. زﯾﺳﺗﯽ. ﺗﺧﺻﺻﯽ.

دریافت قیمت

زیست‌شناسی یاخته‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

زیست‌شناسی یاخته یا زیست‌شناسی سلولی شاخه جدیدی از دانش زیست‌شناسی است که به ساختار و کارکرد یاخته‌ها در مقیاس مولکولی می‌پردازد. در این شاخه از...

دریافت قیمت

سرفصل دروس رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

جایگزین برنامه درسی دوره کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایشهای علوم سلولی و. مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی و بیوفیزیک مصوب جلسه شماره ۲۷۹ مورخ...

دریافت قیمت