هر جسمی که دارای خاصیت فنری بوده وبرای پرتاب اجسام بکار میرود ماشین سنگ مرمر

طبقه بندي محوري محصولات ایران براساس CPC,Rev2 - مرکز آمار

SINAP. )5. ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. واﺳﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رده. ﻫﺎ ..... ﻫﺎ. ي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . •. در اﯾﺠﺎد. CPC. ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر. (. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ و ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ. ) ... در. HS. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ. ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ در. CPC .... ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. SITC. ﻧﯿﺰ داراي ﭘﻨﺞ. رﻗﻢ اﺳﺖ وﻟـﯽ در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ ﺳـﻮﻣﯿﻦ رﻗـﻢ. آن. ﻫـﺎ. ﻣﻤﯿـﺰ ﻗـﺮار. ﻣﯽ.

دریافت قیمت

100 0 ی سنگ آهن پالسر تا سنگان خواف - سازمان نظام مهندسی معدن

گيري شد که معادن مزبور ارز شمند ا ست و داراي پتان سيل کافي براي اجراي عمليات اکت شافي ا ست ...... سنگ آهن استخراج شده در سطد جهان براي توليد فوالد به کار مي رود.

دریافت قیمت

ضرب المثل - آموزشی - BLOGFA

21 مه 2013 ... از مردي كه مواظب مركبها بود سراغ خرش را گرفت اما او با تاسف گفت خر برفت و .... هر چيز كه در اطراف ما وجود دارد و بر زندگي ما اثر مي گذارد محيط زيست ما را ...... فنر فشرده شده داراي این نوع انرژي است* *گرمایی ..... 5 ) نیرویی که براي بستن درب یخچال به کار می رود چه نام دارد ؟ ...... الف)ماسه سنگ ب)گرانیت ج)سنگ پا د)مرمر.

دریافت قیمت

بسم اهلل الرحمن الرحیم - ResearchGate

24 جولای 2018 ... که منشأ رنگ آبی به کار رفته در این تصاویر الجورد است که یکی از ... روش پیکسی دارای مزیت آنالیز مواد، بدون نیاز به مراحل وقت گیر هضم نمونه است. که در نتیجه .... شکل 5. الجورد که به دلیل رنگ درخشان خود یک سنگ نیمه گرانبها بوده است. ...... سختی اجسام و مواد خاصیتی است که به صورت های مختلف تعریف می شود.

دریافت قیمت

pre-sales - Daneshmand Magazine

20 مه 2018 ... دارای شعبه در نورث ونکوور کانادا، تهران و دوبی ... از سنگ گرانیت و لوازم مدرن استنلس استیل، ..... آدرس دفتر ایران: تهران، خ مالصدرا، خ شیخ بهایی شمالی )برج مرمر( شماره 15 طبقه ... عربستان سعودی که تا پیش از آن هر روز در رسانه ... مضر بوده و در بدن تولید سم می کند. ... مفید برای تمیز کردن سقف، بکار گیری شامپو از.

دریافت قیمت

طبقه بندي محوري محصولات ایران براساس CPC,Rev2 - مرکز آمار

SINAP. )5. ﺑﻮد ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﯾﮏ. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. واﺳﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ رده. ﻫﺎ ..... ﻫﺎ. ي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . •. در اﯾﺠﺎد. CPC. ﻫﺮ دو ﻣﻌﯿﺎر. (. ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻝ و ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ. ) ... در. HS. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از. ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت. ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ. ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻧﺘﯿﺠﻪ در. CPC .... ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. SITC. ﻧﯿﺰ داراي ﭘﻨﺞ. رﻗﻢ اﺳﺖ وﻟـﯽ در ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ ﺳـﻮﻣﯿﻦ رﻗـﻢ. آن. ﻫـﺎ. ﻣﻤﯿـﺰ ﻗـﺮار. ﻣﯽ.

دریافت قیمت

کشف 19 قطعه عتيقه در شيروان

31 مه 2016 ... اين مقام انتظامي تصريح كرد: در تحقيقات اوليه و در بازرسي از متهم تعداد 19 قلم اشياء عتيقه شامل سر پيکان، ظرف سنگ مرمر سفيد، سردوک، توکن،...

دریافت قیمت

Apertium: Machine Translation Toolbox / SVN / Diff of /incubator ...

هر یک از اصواتی که این حرف در زبان انگلیسی دارد +a orA pl. ... وابسته به دوران کهنه سنگی سفلی +abbey n. ...... ماهواره‌ای که برای تنظیم خطوط هوایی پروازها و همچنین دریانوردی به کار می‌رود +aeroscope n. .... به یاد بود +after prep. ..... مرمر سفید +alabaster n. ...... دارای دونهاد یا خاصیت یا طبیعت +amphibole n. ..... جسمانی +animal adj.

دریافت قیمت

فارسی - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

80 - کانی شناسی و سنگ شناسی، سنگ های آتشفشانی گستره ی گل چشمه، جنوب نیشابور شمال ..... 268 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای ...... 684 - به کارگیری کرنلهای چندگانه در ماشین بردار پشتیبان به منظور پیش ..... 1005 - جداسازی باکتری های دارای خاصیت quorum quenching با قابلیت...

دریافت قیمت

coursera-ddp-shiny/fa_50k.txt at master · spujadas/coursera-ddp ...

در 160211. نه 146790. ما 137750. هم 121916. بود 112986. کنم 110260 ... هر 44853. الان 44083. اونا 44042. یه 43420. این 43097. می 41215. منو 41028 ... كه 36950. يا 36509. مثل 35652. بهش 35272. بهم 34776. چيه 34487. بده 33672 ... ماشين 11288 ...... بکار 429. نزدي 429. دردي 429. نمیخوای 429. احضار 429. ليلا 429. نشين 429.

دریافت قیمت

danesh21

در روستای کوهباد قبرهای قدیمی با سنگ قبرهایی به شکل شیر ایرانی با آیاتی ازقرآن و .... آمارهای منطقه ای در سال ۹۵ در ایران نشان میدهد که جمعیت این پلنگ در کشور به کمتر از ..... علاوه بر این ها مغز او دارای تراکم و چگالی زیادی بوده است و همینطور قطعه آهیانه ..... و خاصیت مختلف هر یک از آنها به این برمی‌گردد که چه ترکیبی از این سه ذره در...

دریافت قیمت

پایهٔ هشتم دورۀ اوّل متوسطه - زنجان

کالس علوم را به فضایی شاد و پرجنب وجوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، ...... و نشانهٔ شیمیایی، عدد اتمی و عدد جرمی ایزوتوپ های کربن در یک نمونه زغال سنگ در شکل .... جسـمی نـگاه می کنیـم، هـر دو چشـم و هـر دو نیمکـره با همـکاری هم عمـل می کنند. ..... در سـاخته شـدن هورمون های غدهٔ تیروئید، ید به کار می رود که تیروئید آن را از خون...

دریافت قیمت

پایهٔ هشتم دورۀ اوّل متوسطه - زنجان

کالس علوم را به فضایی شاد و پرجنب وجوش تبدیل کنید که در آن مشاهده، تجربه، آزمایش، ...... و نشانهٔ شیمیایی، عدد اتمی و عدد جرمی ایزوتوپ های کربن در یک نمونه زغال سنگ در شکل .... جسـمی نـگاه می کنیـم، هـر دو چشـم و هـر دو نیمکـره با همـکاری هم عمـل می کنند. ..... در سـاخته شـدن هورمون های غدهٔ تیروئید، ید به کار می رود که تیروئید آن را از خون...

دریافت قیمت

جزيره ششم - علوم ششم

طبق تحقیقات انجام شده دانشمندان دریافته اند که خورشید در هر ثانیه ، حدود ... شود که در حدود 8 دقیقه بعد از خاموش شدن آن زمین نیز از بین میرود . .... بله آب پشت یک سد فنر فشرده شده و جسمی که بالاتر از سطح زمین قرار دارد دارای انرژی هستند . .... زمين به اندازه اي است كه شما مي توانيد به وسيله آن، يك توپ را به يك تكه سنگ مرمر تبديل كنيد.

دریافت قیمت

prof.m.s tajar's research work | M a h m o o d S A D E G H I t a j a r ...

به احتمال قوی از اصل فارسی است که در عربی نیز به کار می رود . ... گفته شده که اولین پیامبر بود که به ایرانیان فرستاده شد . .... به کار می رود ، ضمناً در عربی به معنی “ استاد هر شغل / متخصص / کاردان / پیشه ور / بازاری / گروه ...... در عربی این کلمه را برای پوسته الك پشت ، سنگ پشت و یا برآمدگی پشت جانورانی مثل غورباغه...

دریافت قیمت

آب یکی از مواد مایع و فراوان‌ترین مادهٔ مرکب بر روی سطح کره

3 مارس 2015 ... ... آور آب این است که این ماده در هر دمایی در حالت مایع بخار می‌شود چگالی آب در دمای ۲۵ .... می‌برند هنگامی که کلر به عنوان گندزدائی کننده در تصفیه آب به کار می‌رود، در .... ۴۸۶ پیش از میلاد درگذشت و در این آرامگاه که در دل کوهی سنگی تراشیده بود، ... از این نقش‌ها، دو نقش دارای کتیبه‌اند؛ یکی نگارهٔ گئوبروه که نیزهای در دست...

دریافت قیمت

خومن - علوم تجربی ششم

موادی مانند سنگ و چوب و چرم که در طبیعت یافت شوند و انسان ها بدون اینکه تغییر ... 12- ذره بین اجسام ریز را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد ؟ ... در هر دو آزمایش با اضافه شدن ید به نمونه آزمایش در نمونه رنگ آبی تیره ظاهر شد . ... 2- برگ گیاه که محل غذاسازی برای گیاه است نیز دارای نشاسته است ...... آب ژاول خاصیت سفید کنندگی دارد.

دریافت قیمت

ترجمه مقاله و پروژه های دانشجویی - مطالب لغات و اصطلاحات مهندسی راه و ...

19 دسامبر 2014 ... سپر، مناطقی که در طول چند میلیارد سال شاهد هیچ فعالیت تکتونیکی نبوده ... جریاناتی از گدازه های بازالتی که از شکاف ها یا ترکهای متعدد خارج شده و ..... پرتاب کردن،کشیدن ...... مرمر. Marble سنگ آهك. Lizenithne ماسه سنگ. Sandstone توف سبز ..... های ضد اسید Acid-Resistant Tiles قیر بكار رفته در پوشش بام Asphalt...

دریافت قیمت

1 2 ۰۰:۰۰ بامداد ۱۵ آوریل خبر ها به سرعت به کاپیتان اسمیت - Apache

115 ۰ در ۲۰، آگوست ۲۰۰۷ ارایه شد و دارای قابلیت هایی چون بازدید دستگاه عضلانی ... 122 ۰ زمانی بود که گروهی از برنامه نویسان مایکروسافت در سال ۱۹۸۹ به طور مستقل ..... به علت شباهت بسیار زیاد ۹ و ۱۰ کاذب، عبارت مهاجم کاذب برای هر دو مفهوم به کار می‌رود. ..... 804 ۱۱ هزار و ۶۶۹ پرتاب منطقه‌ای که ۵ هزار و ۷۳۶ تای آنها تبدیل به امتیاز شد.

دریافت قیمت

نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

اعضایی را که هر سال در مجمع عمومی )نوبت دوم( سازمان حضور می یابند به عنوان ... 2- اعضای سازمان عموماً دارای اشتغاالت حرفه ای بوده و حضور در انتخابات هیأت مدیره و یا .... معماری مدرن به شمار میرود، بلکه به جرأت میتوان گفت ...... جنوبی جمع و سپس به انباره ی سنگی دميده شده و هنگامی ... و نرده های ساختمان نيز رنگ قرمز به کار گرفته شده بود.

دریافت قیمت

5 تکنیک تربیتی برای خردسالان | پورتال پارسه گرد

خیلی ناراحت کننده است که کودک پس از چندین بار تذکر باز هم به پرتاب کردن اشیاء یا ... به همین دلیل تربیت برای کودکان زیر ۲ سال بیشتر در مورد ایجاد اطمینان آن‌ها به ... و او را سرزنش کند، درباره اتفاقی که افتاده بود با خونسری و ملایمت با او صحبت کرد. .... را نمی‌فهمد، اما متوجه آهنگ صدایتان می‌شود و خودش را با مثال خوب شما وفق می‌دهد.

دریافت قیمت

بسمه تعالي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

علمي است كه در باره زمين صبحت ميكند الزم به ذكر است علوم ديگري نظير هيئت، نجوم و ... در قرن هيجدهم ميالدي براي همه دانشمندان ثابت شده بود زمين سياره اي از دستگاه ..... در كانيهاي فاقد رخ بكار ميرود مانند ..... توصيف هر سنگ رسوبي يعني تشريح و ترسيم بافت .... شيل داراي خاصيت تورق است اما گلسنگ قطعه قطعه و يا تكه تكه ميشود.

دریافت قیمت

All words - BestDic

دیکشنری و مترجم آن لاین ،ترجمه متن شما در سریعترین زمان تنها کافیست ثبت ... Paleolith, پارينه‌ سنگ‌، الات‌ سنگي‌ نتراشيده‌ عصر حجر قديم‌. ..... Paramorphic, (suohpromarap) داراي‌ خاصيت‌ تغيير يابي‌ (ازيك‌ ماده‌ ...... Photo Offset, چاپ‌ افستي‌ كه‌ فيلم‌ عكاسي‌ را براي‌ چاپ‌ بكار برد. ...... جسمي‌ كه‌ از تركيب‌ ذرات‌ متشابه‌ التركيب‌ واز.

دریافت قیمت

The Destruction of Cultural Heritage: From Napoléon to ISIS ...

اين خريد زمان ، خسارت جانی و درک اين نکته که خطر آتشسوزی در هر ســاختمانی وجود .... مانند ساير اتفاقهای غمانگیز گذشته رخ میدهد ، آن است ســاختمان مهمی بود که در مرور ...... 3-axis blade-saw CNC machine ساخته‌شده و مدل طراحي‌شده با طراحي مجد ِد سنگ ..... توليد فرم‌ســا ِز معماري به کار مي‌برد که برآمده از تجربه‌ي مستقيم استفاده از...

دریافت قیمت

بسمه تعالي - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

علمي است كه در باره زمين صبحت ميكند الزم به ذكر است علوم ديگري نظير هيئت، نجوم و ... در قرن هيجدهم ميالدي براي همه دانشمندان ثابت شده بود زمين سياره اي از دستگاه ..... در كانيهاي فاقد رخ بكار ميرود مانند ..... توصيف هر سنگ رسوبي يعني تشريح و ترسيم بافت .... شيل داراي خاصيت تورق است اما گلسنگ قطعه قطعه و يا تكه تكه ميشود.

دریافت قیمت

1017. Electrical Safety. RG - شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

6 مارس 2016 ... ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮده و. ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ. آﻧﻬﺎ ...... ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺮق دار ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺼﻮرت ﻋﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ‚. درﺟﻠﻮي ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺗﻘﺴﯿﻢ...

دریافت قیمت

علوم و ابزارهای آن

در هر تصویر دانش آموزان کدام مهارت یادگیری در علوم را به کار گرفته اند؟ .... فنر داخل نیروسنج به اندازهٔ نیرویی بستگی دارد که به نیروسنج وارد می شود. فنر .... الف( مرمر، سنگی قیمتی و زیباست و مدت های طوالنی بدون تغییر باقی می ماند. هر ..... بدون خاصیت آهن ربایی و . .... دارد و برای ساختن اجسام محکم ولی سبک به کار می رود )شکل 4(.

دریافت قیمت

رنگین کمان »سهمِ نخست

خیلِ خیال مثلِ سنگی که بر برکه‌ای راکد پرتاب شود، موج در موج، دایره در دایره ... اینقدر یاوه نگو، به چسب به کار، خواب دیدی خیر باشه حضرت اجل! ... سرو قسم دیگر نمی‌خواهم به کیفٍ سایه، صید را رها کنم چرا که ما هر دو در بندٍ همیم. .... این اسبِ ابلقِ پریشان را نمی‌شنوید که چگونه در مْخ کاتب سْم می‌کوبد و یورتمه می‌رود. ...... کمر است یا شاه فنر!

دریافت قیمت

ﺑﺮﻛﻪﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ - درگاه ایران هفت هزار ساله

تصویر، كتيبه ایوان جنوبي این مسجد است كه به خط ثلث برجسته بر سنگ حك شده. در ادامه ...... می کند و تابستان ها هم به روستاي »خاوه« در نزدیکی اردهال می رود. ... کار بود، تصمیم گرفتند هر سال مراسمي را به تقویم قمري برگزار کنند. ..... نزديک به س اعت 4 عصر اس ت و ماشين هاي پارك ش ده براي خروج ..... مرکب را به بیرون پرتاب.

دریافت قیمت

مرکز پژوهشها - واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

13 آگوست 2011 ... [باستان‌شناسی ] آرامگاه‍ی که از سنگ و به شکل کندو ساخته شده است .... [محیط‌زیست] هر یک از آلاینده‌های عمده‌ای که در استانداردهای ملی و احیاناً ... اکسید آهن مغناطیسی یا ماگنتیت طبیعی که دارای قطبایی است و اجسام آهنی را ... هر نوع تلسکوپ و آشکارساز و متعلقاتِ آنها که برای رصد به‌ کار می‌رود ...... مرمری شدن marbling

دریافت قیمت

مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) [آرشيو ...

1 دسامبر 2008 ... رشته مهندسی مواد دارای سه گرايش بوده که اختلافهای اساسی با هم دارن: ..... در زیر کاربردهای رایج مواد سرامیکی به همراه چندنمونه از مواد رایج در هر کاربرد آورده شده‌است: ...... عمومی ، ماشین های های صنعتی ، وسایل نقلیه معدن و دوچرخه ها به کار می رود . ...... است، كه دارای خاصیت قلیایی بوده و از كارخانه آلومینیوم سازی خارج می شود.

دریافت قیمت

ششم دبستان - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی - سازمان ...

این بود که در همه ی امور نظم داشتند و از جوانی شان به نظافت و منظّم بودن معروف بودند. ..... به طور گسترده در تولید وسایل یک کارخانه ی کاغذ سازی به کار می رود؛ به طوری که جنس غلتک های ... داخل هر کدام یک تکّه ی خرد شده از سنگ مرمر بیندازید؛ سپس به لیوان 1ــ ..... از مالش دارای خاصیتی شده است که می تواند بعضی از اجسام را به خود جذب کند.

دریافت قیمت

prof.m.s tajar's research work | M a h m o o d S A D E G H I t a j a r ...

به احتمال قوی از اصل فارسی است که در عربی نیز به کار می رود . ... گفته شده که اولین پیامبر بود که به ایرانیان فرستاده شد . .... به کار می رود ، ضمناً در عربی به معنی “ استاد هر شغل / متخصص / کاردان / پیشه ور / بازاری / گروه ...... در عربی این کلمه را برای پوسته الك پشت ، سنگ پشت و یا برآمدگی پشت جانورانی مثل غورباغه...

دریافت قیمت

کشف 19 قطعه عتيقه در شيروان

31 مه 2016 ... اين مقام انتظامي تصريح كرد: در تحقيقات اوليه و در بازرسي از متهم تعداد 19 قلم اشياء عتيقه شامل سر پيکان، ظرف سنگ مرمر سفيد، سردوک، توکن،...

دریافت قیمت

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺣﻮزه ﻣﻌﺎ - بهداشت حرفه ای قم

اﺳﺖ، اﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﻄﺮی در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ وﺳﯿﻠﻪ. و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎرزه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ... ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﮑﺎر ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮده و ﻫﯿﭻ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﮐـﺎر ﮐـﻪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿـﺎن و. ﭘﺰﺷــﮑﺎن در...

دریافت قیمت

مهندسی و علم مواد( Material Science & Engineering) [آرشيو ...

1 دسامبر 2008 ... رشته مهندسی مواد دارای سه گرايش بوده که اختلافهای اساسی با هم دارن: ..... در زیر کاربردهای رایج مواد سرامیکی به همراه چندنمونه از مواد رایج در هر کاربرد آورده شده‌است: ...... عمومی ، ماشین های های صنعتی ، وسایل نقلیه معدن و دوچرخه ها به کار می رود . ...... است، كه دارای خاصیت قلیایی بوده و از كارخانه آلومینیوم سازی خارج می شود.

دریافت قیمت